Miasto Bytom przeznaczy dodatkowe środki na budowę boiska z zapleczem treningowym

Radni Rady Miejskiej na poniedziałkowej Sesji Rady Miasta, podjęli na wniosek prezydenta Mariusza Wołosza uchwałę o przekazaniu dodatkowych 6 mln 779 tys. zł na budowę kompleksu sportowego w Bytomiu. Dzięki temu możliwe będzie rozstrzygnięcie postępowania na realizację tej ważnej sportowej inwestycji!

Dwa tygodnie temu, 12 kwietnia, komisja przetargowa otworzyła oferty w ogłoszonym pod koniec ubiegłego roku przetargu na „Modernizację i rozbudowę zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, przy jednoczesnej transformacji terenów pogórniczych”. Od tego czasu trwa badanie ofert złożonych w ramach postępowania.

Chęć przystąpienia do realizacji zadania wyraziły dwie firmy, zajmujące się budową infrastruktury sportowej. Firma Tamex Obiekty Sportowe SA oferuje wybudowanie kompleksu za 24 mln 779 tys. zł netto, natomiast drugi z oferentów – Interhall Sp. z o.o. za kwotę 28 mln 261 tys. 788 zł. netto. Obie oferty przekraczają zakładany pierwotnie budżet, bo spółka Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. początkowo chciała przeznaczyć na inwestycję 18 mln zł netto.


Zarząd spółki zwrócił się do Rady Miejskiej Gminy Bytom z wnioskiem o zwiększenie kwoty do 6 mln 779 tys. zł netto. Radni Rady Miejskiej podjęli na wniosek prezydenta Mariusza Wołosza uchwałę o przekazaniu dodatkowych 6 mln 779 tys. zł netto na budowę kompleksu sportowego w Bytomiu. Kwota przeznaczona na inwestycję wynosi 24 mln 779 tys. zł netto.
Zwróciliśmy się do Rady Miasta o dodatkowe środki, odpowiednio argumentując nasz wniosek, biorąc pod uwagę sytuację na rynku budowlanym i przesłane oferty. Równolegle, zgodnie z procedurami, analizujemy poprawność złożonych ofert. Wzywamy wykonawców do przedstawienia nam kompletu dokumentów wymaganych przetargiem, które na bieżąco są sprawdzanie przez komisję przetargową. Takie działania trwają zazwyczaj około kilku tygodni. Poniedziałkowa, bardzo korzystna dla nas decyzja, powoduje, że za kilkanaście dni powinniśmy być gotowi do podpisania umowy. Wiele zależy teraz od sprawności działania zarówno komisji przetargowej, jak i samych wykonawców – tłumaczy Sławomir Kamiński, prezes zarządu Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.

W ramach inwestycji, spółka Bytomski Sport Polonia Bytom zamierza wybudować obiekt spełniający kryteria systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA, składający się z płyty boiska o nawierzchni syntetycznej i wymiarach 105x68m wraz z trybunami, budynkiem zaplecza szatniowo-administracyjnego, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Obiekt będzie umożliwiać rozbudowę do spełnienia kryteriów rozgrywkowych dla I Ligi według PZPN, bez konieczności przyszłej ingerencji w podstawowe, zrealizowane już elementy konstrukcyjne, wykonane w ramach realizacji zadania.

Inicjatywa Prezydenta Mariusza Wołosza oraz jednogłośna decyzja Rady Miasta Bytomia, to dla nas ogromny kredyt zaufania i motywacja do pracy, by Akademia Piłkarska Polonii Bytom podążała obraną ścieżką rozwoju i kształciła młodych adeptów piłki nożnej według najwyższych standardów. Dziękujemy!

Wszystkie filmy

 Polonia Bytom Fanshop

Miejsce na twoją reklamę