Dwie firmy z ofertami w przetargu na budowę boisk oraz zaplecza treningowego Polonii

W poniedziałek, 12 kwietnia, komisja przetargowa otworzyła oferty w ogłoszonym pod koniec ubiegłego roku przetargu na budowę zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu. Chęć przystąpienia do budowy wyraziły dwie firmy.

Dziś przed południem w siedzibie spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. otwarto oferty w ogłoszonym pod koniec ubiegłego roku przetargu na „Modernizację i rozbudowę zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, przy jednoczesnej transformacji terenów pogórniczych”. Chęć przystąpienia do realizacji zadania wyraziły dwie firmy, zajmujące się budową infrastruktury sportowej. Firma Tamex Obiekty Sportowe S.A. oferuje wybudowanie kompleksu za 30 mln 478 tys. 170 zł brutto, natomiast drugi z oferentów – Interhall Sp. z o.o. za kwotę 34 mln 762 tys. zł brutto. Obie oferty przekraczają zakładany pierwotnie budżet, bo spółka chce przeznaczyć na inwestycję ponad 22 miliony złotych brutto.

Dwie możliwości

Ponieważ oferty przekraczają zakładaną przez Spółkę kwotę na realizację zadania, zarząd spółki Bytomski Sport Polonia Bytom, w najbliższych dniach, przedstawi Radzie Nadzorczej i wspólnikowi – Gminie Bytom – rekomendację dotyczącą dalszego postępowania.

W tej chwili komisja przetargowa przystąpiła do badana ofert – informuje Sławomir Kamiński, prezes zarządu Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. – Możliwości są dwie. Pierwsza wiąże się z unieważnieniem i powtórzeniem postępowania. Druga to zwiększenie kwoty na realizację inwestycji. Obie decyzje muszą być poprzedzone dokonaniem wnikliwej analizy złożonych ofert, co nastąpi w ciągu kilku najbliższych dni – dodaje Kamiński.

Obiekt spełniający kryteria

W ramach inwestycji, spółka Bytomski Sport Polonia Bytom zamierza wybudować obiekt spełniający kryteria systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA, składający się płyty boiska o nawierzchni syntetycznej i wymiarach 105x68m wraz z trybunami, budynkiem zaplecza szatniowo-administracyjnego, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Obiekt będzie umożliwiać rozbudowę do spełnienia kryteriów rozgrywkowych dla I Ligi według PZPN, bez konieczności przyszłej ingerencji w podstawowe, zrealizowane już elementy konstrukcyjne, wykonane w ramach realizacji zadania.

Wszystkie filmy

 Polonia Bytom Fanshop

Miejsce na twoją reklamę