Symboliczna zamiana miejsc – nowy budynek nabiera kształtów, „krzywy domek” odchodzi w niepamięć

Nowy budynek klubowy Polonii Bytom przy ul. Piłkarskiej zyskał już elewację i nowe okna. Tymczasem na mocy decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w najbliższych dniach rozpocznie się rozbiórka wyłączonego z użytkowania budynku przy ul. Olimpijskiej. 

Roboty idą pełną parą

Początek marca przyniósł ważne wiadomości. Przy ul. Piłkarskiej wykonawca zakończył montaż prawie 600 paneli elewacyjnych i wszystkich okien w nowym budynku klubowym. Na parterze zakończyło się murowanie ścian wewnętrznych, trwa montowanie izolacji cieplnej, układany jest system ogrzewania podłogowego. We wszystkich pomieszczeniach pojawiają się instalacje oraz wentylacja.
W poszczególnych wnętrzach realizowane są wylewki podłogowe i trwają także prace z projektantem w zakresie wystroju wnętrz.

 

Teren wokół zaczął się zmieniać

Wykonawca prowadzi prace związane z zagospodarowaniem terenu. Można już zauważyć powstającą drogę stanowiącą komunikację z trybunami wschodnimi, czyli docelową drogę dojścia kibiców do obiektu. Uporządkowany został nasyp ziemi wzdłuż ul. Piłkarskiej, a na terenie pobliskich ogródków działkowych wykonano podłączenie kanalizacji wody deszczowej.

Pożegnanie z ,,krzywym domkiem”

Podczas gdy prace przy budowie nowego budynku klubowego przy ul. Piłkarskiej systematycznie posuwają się naprzód, równocześnie spółka Bytomski Sport Polonia Bytom przystępuje do realizacji decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozbiórce budynku przy ul. Olimpijskiej.

W marcu 2019 roku decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zniszczony budynek przy ul. Olimpijskiej został całkowicie wyłączony z użytku. Wówczas też remont przeszły kontenery, w których znajdowały się łazienki oraz szatnie zarówno dla młodszych, jak i starszych zawodników. W dniu 30 grudnia 2022 spółka Bytomski Sport Polonia Bytom otrzymała decyzję nakazującą rozbiórkę budynku przy ul. Olimpijskiej, który nie był użytkowany przez zawodników od czterech lat. Spółka podjęła prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego, w którym miał zostać wyłoniony wykonawca rozbiórki. Po rozstrzygnięciu postępowania, 2 marca bieżącego roku podpisana została umowa z wykonawcą rozbiórki. Rozpoczęcie prac planowane jest w najbliższych dniach. Zgodnie z zapisami umowy, rozbiórka ma zostać zrealizowana w ciągu 40 dni.

Przed rozbiórką budynku, wykonawca zabezpieczy elementy o znaczeniu sentymentalnym dla sympatyków bytomskiego Klubu. Mowa o żółtym napisie ,,POLONIA BYTOM” widniejącym na wschodniej ścianie, który zostanie zdemontowany wraz z podkonstrukcją montażową. Zabezpieczone zostaną również dwa arkusze blachy okalającej budynek, w kolorach niebieskim i czerwonym, którą klub zamierza wykorzystać m.in. w aranżacji nowego klubowego muzeum. Wcześniej zdeponowana i zabezpieczona została tablica upamiętniająca patrona stadionu – Edwarda Szymkowiaka.

Wszystkie filmy

 Polonia Bytom Fanshop

Miejsce na twoją reklamę