Budowa nowego kompleksu Polonii Bytom przebiega dynamicznie. Będą zmiany w harmonogramie płatności

Dobre warunki atmosferyczne sprzyjają budowie nowego kompleksu piłkarskiego Polonii Bytom. Wykonawca – firma Tamex Obiekty Sportowe SA – zrealizował wszystkie dotychczas zaplanowane prace zgodnie z harmonogramem. 

Jednak galopująca inflacja, stale wzrastające ceny artykułów budowlanych i elementów konstrukcyjnych, mogłyby mieć wpływ na ostateczną wartość całego projektu, dlatego, aby nie hamować tempa prac i narażać się na znaczący wzrost kosztów realizacji inwestycji, przyspieszamy z realizacją inwestycji i zmieniamy harmonogram płatności.

Współpraca z wykonawcą układa się bardzo dobrze. Wszystkie roboty budowlane są realizowane zgodnie z harmonogramem, a część z nich została wykonana mimo iż termin realizacji przypadał dopiero w 2023 roku – mówi Sławomir Kamiński, prezes spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z.o.o. – Dzięki temu nie poniesiemy dodatkowych kosztów, które mogłyby się pojawić, gdyby wykonawca zrealizował je zgodnie z harmonogramem. Wówczas ceny towarów mogłyby być o wiele wyższe niż obecnie – podkreśla Sławomir Kamiński.

Aby móc uregulować jeszcze w tym roku wszystkie płatności za nadplanowe roboty, konieczna była jednak zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu miasta. W poniedziałek 1 sierpnia uchwałę w tej sprawie podjęli bytomscy radni, którzy przesunęli kwotę 1,1 mln zł z 2023 na 2022 rok, celem uregulowania faktur za wykonane już roboty budowlane, które przewidziane były w przyszłym roku.

Co już wykonano na placu budowy?

Wykonawca – firma Tamex Obiekty Sportowe SA – wykonała już konstrukcję parteru  i części pierwszej kondygnacji budynku zaplecza sportowego z jednoczesnym wykonaniem elementów instalacji sanitarnych. Dotychczas dostarczono i wbudowano ponad 1.000 m sześciennych mieszanki betonowej, czyli więcej niż wynosi pojemność basenu pływackiego.

Wykonawca inwestycji zakończył także montaż masztów oświetleniowych murawy boiska Każdy z masztów ma wysokość 36 metrów, co odpowiada wysokości 10 piętrowego budynku mieszkalnego.

Na każdym maszcie zostaną zainstalowane oprawy oświetleniowe o łącznej mocy maksymalnej ok 150 kW – to tyle co 1500 zwykłych żarówek 100W lub 15 000 żarówek LED o mocy 10W.

W najbliższym czasie wykonana zostanie podbudowa mineralna z kruszywa łamanego płyty boiska z uzyskaniem wymaganych spadków w układzie daszkowym. Do wykonania podbudowy boiska niezbędne jest dostarczenie i zabudowanie ponad 4.000 t kruszywa, czyli ok. 200 samochodów ciężarowych.

Na koniec września planowane jest wykonanie całej konstrukcji budynku, po czym niezwłocznie rozpocznie się wykonywanie pokrycia dachowego.

Koniec prac wiosną 2023 roku

Przedsięwzięcie prowadzone jest w formule projektuj i buduj, co oznacza, że pierwsze sześć miesięcy wykonawca miał na stworzenie projektu budowlanego. W lutym rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie nowego boiska wraz z zapleczem treningowym. Według zakładanego harmonogramu roboty budowlane mają trwać piętnaście miesięcy, a obiekt powinien zostać ukończony wiosną 2023 roku. Wówczas rozpoczną się procedury odbiorowe.

Ponad 30 milionów złotych za nowoczesny obiekt

Realizowana przy ul. Piłkarskiej inwestycja obejmuje budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, docelowo umożliwiającego rozgrywanie meczów, z udziałem ponad 2,2 tys. widzów oraz budowę trzykondygnacyjnego budynku, w którym znajdą się pomieszczenia szatniowe, minimuzeum Polonii oraz kawiarenka z tarasem dla rodziców kilkuset młodych adeptów piłki nożnej. Budynek ma stać się również nowym domem drużyny seniorów.

Obiekt będzie spełniał kryteria systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA i będzie umożliwiać rozbudowę do spełnienia kryteriów rozgrywkowych dla I Ligi według PZPN, bez konieczności przyszłej ingerencji w podstawowe, zrealizowane już elementy konstrukcyjne, wykonane w ramach realizacji zadania. Realizowany etap inwestycji warty jest 30 mln 478 tys. zł.

Wszystkie filmy

 Polonia Bytom Fanshop

Miejsce na twoją reklamę